Rekrutacja 2024/2025
Zobacz informację o trwającym naborze do klas.
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Rekrutacja 2024/2025

Film promocyjny szkoły

Logo szkoły ZS nr 7 w Białym Borze

Zobacz najnowszy film promocyjny szkoły dotyczący oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024.

Nasza szkoła

Oferta rekrutacyjna

Klasy wojskowe

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
KLASY CERTYFIKOWANE

Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa

Współpraca

W wyniku wieloletniej już obecności klas mundurowych w naszej szkole, nawiązaliśmy współpracę z licznymi jednostkami patronackimi wspierającymi proces edukacyjnych naszych uczniów. Zarówno klasy mundurowe: policyjne, wojskowe i służb więziennych, jak i ogólne...

Dla rodziców

Nasza szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, wychowawcy i nauczyciele są w stałym kontakcie oraz służą pomocą i radą. Rada Rodziców czynnie bierze udział w życiu szkoły, organizacji imprez szkolnych oraz sprawach edukacyjnych.

Dla uczniów

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych...

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Nasi uczniowie w różnym stopniu i w wielorakich formach angażują się w życie szkoły oraz…

Ogłoszenia i Przetargi

Informacje na temat aktualnych przetargów. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach dla nauczycieli , wychowawców i pracowników administracji i obsługi.

Internat

Internat mieści się obok budynku szkoły przy ulicy Brzeźnickiej, w centrum malowniczo położonego miasteczka w odległości 7 min od dworca PKS i 20 min od dworca PKP (pieszo). Stanowi integralną część Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze. Jest placówką,…

Dziennik elektroniczny

Kliknij poniżej, aby przejść do dziennika elektronicznego.