Dla Rodziców

Nasza szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, wychowawcy i nauczyciele są w stałym kontakcie oraz służą pomocą i radą. Rada Rodziców czynnie bierze udział w życiu szkoły, organizacji imprez szkolnych oraz sprawach edukacyjnych. Zachęcamy rodziców naszych uczniów do wspomagania procesu edukacyjnego młodzieży oraz chętnie wspieramy ich w procesie wychowawczym.

Terminarz spotkań z rodzicami


Terminy spotkań z rodzicami:


16.09.2020 (środa)- godz.16.30

– klasy 3LPA, 3LPB, 3LW/BWiR


17.09.2020 (czwartek)- godz.16.30

– 2LP*, 2LW*, 2LWS, 2LWB, 2LP


18.09.2020 (piątek)- godz.16.30

– 1LW, 1LPB, 1LPS  • 20 listopad 2020r.

  • 26 luty 2021r.

  • 23 kwiecień 2021r.

  • 2 czerwiec 2021r.


Rada Rodziców


UWAGA!


Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 zł (za rok) należy dokonywać w księgowości szkoły (gabinet 27) lub bezpośrednio na konto:


Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór nr 77 9317 1025 1300 1371 2000 0001


Zarząd Rady Rodziców


Kalendarz roku szkolnego 2020/21

W roku szkolnym 2020/2021 przypada 37 tygodni nauki, dla klas maturalnych 30 tygodni.

I półrocze dla wszystkich klas – 16 tyg.

II półrocze dla kl.maturalnych – 14 tyg.

II półrocze kl.pozostałe – 21 tyg.

01.09.2020r. – rozpoczęcie roku szkolnego, zajęć dydaktyczno – wychowawczych

30.04.2021r. – zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych

kończących się egzaminem maturalnym

25.06.2021r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas

programowo niższych

01.09.2020r. – 31.12.2020r. I półrocze dla wszystkich klas

02.01.2021r. – 30.04.2021r. – II półrocze dla klas programowo wyższych

02.01.2020r. – 25.06.2021r. – II półrocze dla klas programowo najniższych

PRZERWY ŚWIĄTECZNE

23.12.2020r. – 31.12.2020r. – zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021r. – 31.01.2021r. – ferie zimowe

01.04.2021r. – 06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021r. – 31.08.2021r. – ferie letnie (wakacje)

Terminy wystawiania projektów ocen (3 tygodnie przed radą):

wszystkie klasy- I półrocze 26 listopada 2020r.  termin wystawiania ocen 14 grudnia 2020.

klasy maturalne II półrocze31 marca 2021r. termin wystawiania ocen 23 kwietnia 2021.

klasy programowo niższe (bez klas maturalnych)2 czerwca 2021r.  termin wystawiania ocen 18 czerwca 2021.

EGZAMINY – sesja wiosenna

07 – 20.05.2021r. – ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języka nowożytnego

04 – 20.05.2021r – początek części pisemnej egzaminu maturalnego

24 sierpnia 2021r. – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

23–24 sierpnia 2021r. – część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym