Dla rodziców

Terminy spotkań z rodzicami:

    • 15 wrzesień 2023r.
    • 17 listopad 2023r.
    • 22 marzec 2024r.
    • 29 maj 2024r

UWAGA!

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 zł (za rok) należy dokonywać w księgowości szkoły (gabinet 27) lub bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór nr 77 9317 1025 1300 1371 2000 0001

Zarząd Rady Rodziców