Dla uczniów

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także angażują się w życie Szkoły i Internatu. Dlatego zamieszczamy tu ważne informacje dla nich oraz bieżące ogłoszenia.

Wszyscy uczniowie mogą poprawiać oceny, przychodzić po pomoc i konsultacje z nauczycielami przedmiotów na ich dyżurach.

Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z zadeklarowanych przedmiotów na zajęciach fakultatywnych.

Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP.  Oferujemy także pomoc w nadrabianiu materiału i uzupełnianiu zaległości dla uczniów z trudnościami w nauce na zajęciach wyrównawczych.

Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w konkursach, apelach, imprezach szkolnych, olimpiadach i zawodach a także uczęszczać na zajęcia dodatkowe, proponowane przez nauczycieli.