Ochrona danych osobowych

Nasze polityki ochrony danych osobowych

Poniżej dokumenty związane z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych. Aby zapoznać się z dokumentem, kliknij przycisk Pobierz przy odpowiednim dokumencie.

RODO

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników szkoły.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników szkoły.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników szkoły.

Klauzula informacyjna - internat

Informacja dla mieszkańców internatu.

Klauzula informacyjna - rekrutacja do internatu

Informacja dla osób ubiegających się o miejsce w internacie.

Nasze polityki ochrony danych osobowych

Poniżej dokumenty związane z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych. Aby zapoznać się z dokumentem, kliknij przycisk Pobierz przy odpowiednim dokumencie.

RODO

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników szkoły.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników szkoły.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników szkoły.

Klauzula informacyjna - internat

Informacja dla mieszkańców internatu.

Klauzula informacyjna - rekrutacja do internatu

Informacja dla osób ubiegających się o miejsce w internacie.