PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

flaga i godło Polski

Dotacja na umundurowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej
dla klasy certyfikowanej ZS Nr 7 w Białym Borze

W ramach programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” , Zespół Nr 7 w Białym Borze otrzymał dotacje celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizacje zadania polegającego na wyposażeniu uczniów klasy mundurowej w pakiet indywidualnego umundurowania.

Na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektor Biura do spraw Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – p . gen. bryg. Artur Dębczaka oraz przedstawicieli Powiatu Szczecineckiego w osobach p. Krzysztofa Lisa – Starosty Szczecineckiego, p. Roberta Fabisiaka – Wicestarosty Szczecineckiego  oraz skarbnika Powiatu Szczecineckiego p. Ewy Mikłasz, szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dotacje w wysokości 80% ( 28.512,00zł) kwoty potrzebnej do zrealizowania zadania. W realizacji zadania partycypował Powiat Szczecinecki przekazując dofinasowanie na jego realizacje w wysokości 20% (7.128,00zł) kwoty potrzebnej do zrealizowania zadania.

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Powiatu Szczecineckiego w okresie przedświątecznym szkoła wyposażyła w najnowszy rodzaj umundurowania oddział uczniów realizujący ww. projekt resortu Obrony Narodowej. Koszt zakupu jednego pakietu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej wyniósł 1320zł.

W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy Panu Staroście
za wspieranie działań podejmowanych przez szkołę oraz Ministerstwu Obrony Narodowej za okazywaną pomoc.

Maciej Piaszczyński – koordynator klas mundurowych

Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze