Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Nasi uczniowie w różnym stopniu i w wielorakich formach angażują się w życie szkoły oraz wpływają na to, co się w niej dzieje.
Organizujemy liczne akcje charytatywne, imprezy szkolne i internackie, koła zainteresowań, samopomoc koleżeńską w internacie. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego oraz samorządu internatu – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także angażują się w życie Szkoły i Internatu. Dlatego zamieszczamy tu ważne informacje.

Wszyscy uczniowie mogą poprawiać oceny, przychodzić po pomoc i konsultacje z nauczycielami przedmiotów na ich dyżurach.

Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z zadeklarowanych przedmiotów na zajęciach fakultatywnych.

Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP.  Oferujemy także pomoc w nadrabianiu materiału i uzupełnianiu zaległości dla uczniów z trudnościami w nauce na zajęciach wyrównawczych.

Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w konkursach, apelach, imprezach szkolnych, olimpiadach i zawodach a także uczęszczać na zajęcia dodatkowe, proponowane przez nauczycieli.


 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Agnieszka Borecka, Pani Joanna Nowak.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Kacper Stasiak
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu: Robert Losik
 

Szczęśliwy numerek i imieniny miesiąca

Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek z dziennika, który tego dnia zwolniony jest z odpytywania. Ponadto w imieniny miesiąca, czyli: 09 września, 10 października, 12 grudnia, 02 lutego, 03 marca, 04 kwietnia, 05 maja i 06 czerwca, uczniowie zwolnieni są także z odpowiedzi ustnych. Należy jednak pamiętać, że oprócz przywilejów mamy także obowiązki i wiadomości należy zawsze uzupełnić po takim dniu odpoczynku od sprawdzania wiedzy przy tablicy.


 

Działalność charytatywna

  Akcje :Dzień Pluszowego Misia – „Dar Serca”,   Góra Grosza, Pola Nadzieii, Ja nie widzę Ciebie Ty zobacz mnie, Żonkile, Działaność Szkolnego Klubu wolontariatu -Zbiórka dla Hospicjum, Akcja Pamiętamy, Zbiórka dla schroniska dla zwierząt


 
 

Akcje samorządowe

Przebieranie-nie pytanie ( w Dzień Wiosny),  Mikołajki, Mikołajkowe Karaoke, Wigilia Klasowa, Poczta Walentynkowa, Plebiscyt na Parę Walentynkową, Dzień Talentów, Samorząd organizuje także warsztaty dla młodzieży


 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Nasi uczniowie w różnym stopniu i w wielorakich formach angażują się w życie szkoły oraz wpływają na to, co się w niej dzieje.
Organizujemy liczne akcje charytatywne, imprezy szkolne i internackie, koła zainteresowań, samopomoc koleżeńską w internacie. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego oraz samorządu internatu – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Uczniowie stanowią szkołę i dlatego staramy się aby mieli znaczący wpływ na jej wizerunek i rozwój. Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, uczestniczą w akcjach charytatywnych, reprezentują szkołę na zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także angażują się w życie Szkoły i Internatu. Dlatego zamieszczamy tu ważne informacje.

Wszyscy uczniowie mogą poprawiać oceny, przychodzić po pomoc i konsultacje z nauczycielami przedmiotów na ich dyżurach.

Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z zadeklarowanych przedmiotów na zajęciach fakultatywnych.

Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP.  Oferujemy także pomoc w nadrabianiu materiału i uzupełnianiu zaległości dla uczniów z trudnościami w nauce na zajęciach wyrównawczych.

Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w konkursach, apelach, imprezach szkolnych, olimpiadach i zawodach a także uczęszczać na zajęcia dodatkowe, proponowane przez nauczycieli.


 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Agnieszka Borecka, Pani Joanna Nowak.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Kacper Stasiak
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu: Robert Losik
 

Szczęśliwy numerek i imieniny miesiąca

Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek z dziennika, który tego dnia zwolniony jest z odpytywania. Ponadto w imieniny miesiąca, czyli: 09 września, 10 października, 12 grudnia, 02 lutego, 03 marca, 04 kwietnia, 05 maja i 06 czerwca, uczniowie zwolnieni są także z odpowiedzi ustnych. Należy jednak pamiętać, że oprócz przywilejów mamy także obowiązki i wiadomości należy zawsze uzupełnić po takim dniu odpoczynku od sprawdzania wiedzy przy tablicy.


 

Działalność charytatywna

  Akcje :Dzień Pluszowego Misia – „Dar Serca”,   Góra Grosza, Pola Nadzieii, Ja nie widzę Ciebie Ty zobacz mnie, Żonkile, Działaność Szkolnego Klubu wolontariatu -Zbiórka dla Hospicjum, Akcja Pamiętamy, Zbiórka dla schroniska dla zwierząt


 
 

Akcje samorządowe

Przebieranie-nie pytanie ( w Dzień Wiosny),  Mikołajki, Mikołajkowe Karaoke, Wigilia Klasowa, Poczta Walentynkowa, Plebiscyt na Parę Walentynkową, Dzień Talentów, Samorząd organizuje także warsztaty dla młodzieży