Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Nasi uczniowie w różnym stopniu i w wielorakich formach angażują się w życie szkoły oraz wpływają na to, co się w niej dzieje.
Organizujemy liczne akcje charytatywne, imprezy szkolne i internackie, koła zainteresowań, samopomoc koleżeńską w internacie. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego oraz samorządu internatu – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Agnieszka Borecka, Pani Joanna Nowak.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Izabela Śledź
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu: Sebastian Chałasiewicz

Szczęśliwy numerek i imieniny miesiąca

Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek z dziennika, który tego dnia zwolniony jest z odpytywania. Ponadto w imieniny miesiąca, czyli: 09 września, 10 października, 12 grudnia, 02 lutego, 03 marca, 04 kwietnia, 05 maja i 06 czerwca, uczniowie zwolnieni są także z odpowiedzi ustnych. Należy jednak pamiętać, że oprócz przywilejów mamy także obowiązki i wiadomości należy zawsze uzupełnić po takim dniu odpoczynku od sprawdzania wiedzy przy tablicy.


Akcje charytatywne

Dzień Misia ,Akcja “Dar Serca”, Zbiórka żywności,  Góra Grosza, Zbiórka karmy dla schroniska, Zbiórka pomocy szkolnych dla przedszkolaków


Akcje samorządowe

Przebieranie-nie pytanie ( w Dzień Wiosny),  Mikołajki, Mikołajkowe Karaoke, Wigilia Klasowa, Poczta Walentynkowa, Plebiscyt na Parę Walentynkową, Dzień Talentów,