Stawiamy na cyfryzację! – poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych

Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt„ Stawiamy na cyfryzację ! – poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach projektu planujemy:

 • wyposażyć pracownie szkolne w monitory interaktywne wraz z komputerami przeznaczonymi do współpracy z monitorem,

 • zakupić nowoczesne materiały dydaktyczne, tj.: programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, stanowiące zestaw sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, stworzonych z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,

 • wyposażyć pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,

 • zrealizować dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów,

 • zorganizować kółka zainteresowań,

 • przeprowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów,

 • wprowadzić program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym
  i osiągających wysokie wyniki w nauce (1 000 zł przez okres 10 miesięcy),

 • przeprowadzić szkolenia dla uczniów: „Branżowe Symulacje Biznesowe – zarządzanie firmą + planowanie biznesu” oraz „Start UP Shaker – warsztaty biznesowe dla młodzieży”,

 • udoskonalić kompetencje zawodowe nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki.

Grupą docelową projektu są dwie szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa zachodniopomorskiego, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze – ich uczniowie i nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach.

Projekt ma na celu poprawę jakość i dostępność kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych poprzez bezpośrednie wsparcie dla uczniów, nauczycieli jak i samych szkół.

Efektem projektu będzie zmiana sytuacji grup docelowych projektu (nabycie kwalifikacji/kompetencji przez uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, cyfryzacja Placówki, wyposażenie pracowni szkolnych).

#FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 1 392 124,18 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 183 305,55 zł

Szukaj

Nasze social media

Najnowsze aktualności

Archiwum aktualności