Współpraca

W wyniku wieloletniej już obecności klas mundurowych w naszej szkole, nawiązaliśmy współpracę z licznymi jednostkami patronackimi wspierającymi proces edukacyjnych naszych uczniów. Zarówno klasy mundurowe: policyjne, wojskowe i służb więziennych, jak i ogólne: biznesowo-menegeska oraz bezpieczeństwa wewnetrznego i ratownictwa, czerpią ze współpracy z różnymi instytucjami.

Podpisane porozumienia:

 • Jednostka Wojskowa Nr 1223 w Koszalinie (8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy)
 • Jednostka Wojskowa Nr 4580 w Czarnem (52 Batalion Remontowy w Czarnem)
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce
 • Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
 • Zakład Karny w Starem Bornem
 • Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa PRO DOMO SUA” w Szczecinie
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
 • Szkoła Policji w Słupsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Inne instytucje współpracujące ze szkołą to:

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinku,
 • Liga Obrana Kraju w Bobolicach (strzelectwo (kbks)),
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku,
 • Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku,
 • Straż Miejska w Szczecinku,
 • Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. F. S. Włada w Poznaniu,
 • 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce,
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa,
 • 44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach