Dotacja rządowa w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

  Mamy przyjemność poinformować, że otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

     Program ma na celu wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku, a w szczególności wzmocnienie potencjału bibliotek szkolnych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Szkoła otrzymała dofinansowanie na kwotę 4 500 złotych (3 600 zł kwota dotacji + 900 zł wkład własny organu prowadzącego). Pieniądze możemy wydać na zakup nowości wydawniczych,  zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wszystkie działania promujące czytelnictwo zostaną dostosowane do aktualnych zasad bezpieczeństwa.

       Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek. Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór biblioteki szkolnej prosimy przesyłać za pośrednictwem dziennika Librus do p. Moniki Jankowskiej.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi (nie mogą to być podręczniki) ;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • książki do słuchania – audiobooki;
  • książki obrazkowe;
  • książki z powiększoną czcionką;
  • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

      Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem dostępności, zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.