Kolejna dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej

Kolejna dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej dla uczniów Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze

Już po raz kolejny Zespół Nr 7 w Białym Borze otrzymał dotacje celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizacje zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolny 2021/2022. Dotacja została przekazana dla uczniów biorących udział w V edycji programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” .

Na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektor Biura do spraw Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – p . gen. bryg. Artur Dębczaka oraz przedstawicieli Powiatu Szczecineckiego w osobach p. Krzysztofa Lisa – Starosty Szczecineckiego, p. Roberta Fabisiaka – Wicestarosty Szczecineckiego  oraz skarbnika Powiatu Szczecineckiego p. Ewy Mikłasz, białoborska szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w wysokości 80% tj. kwotę 26.400,00zł. W realizacji zadania partycypował Powiat Szczecinecki przeznaczając na ten cel dofinasowanie
w wysokości 20% kosztów ogólnych tj. kwotę 6.600,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33.000,00zł. Koszt zakupu jednego pakietu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej to 1320,00zł.

Wsparcie finansowe otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Powiatu Szczecineckiego umożliwiło szkole prowadzącej kształcenie klas mundurowych w tym wojskowych wyposażenie kolejnej klasy uczniów w najnowszy rodzaj umundurowania.

Maciej Piaszczyński – koordynator klas mundurowych

Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze