Najlepsze uczennice w białoborskiej siódemce

Kadetki z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze z klas:

– III wojskowej (na podbudowie gimnazjum) – Barbara Kosowska

– III policyjnej (na podbudowie szkoły podstawowej) – Roksana Gajda,

otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie wysokich wyników
w nauce. Ponadto Basia otrzymała również Stypendium Starosty Szczecineckiego.

Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i zdjęcia: ZS Nr 7 w Białym Borze