O szkole

Kadra pedagogiczna


Renata Piszcz – Dyrektor szkoły


Soroka Danuta – Kierownik internatu


Maciej Piaszczyński – Pedagog szkolny / nauczyciel wychowania  fizycznego i informatyki / koordynator klas mundurowych


Nauczyciele:


Adamczak Edyta – język polski


Borecka Agnieszka – język angielski


Drzewiecki Zdzisław – język polski (urlop)


Jankowska Monika – bibliotekarz szkolny


ks. Jóźwik Piotr – religia


Karasińska Ewa – język polski


Karasiński Marek – fizyka


Karasiński Zygmunt – szkolenie służb więziennych


Kosakowska Zofia – chemia


Kowalczyk Robert – matematyka


Maciupa Justyna – WOS / historia


Maciupa Andrzej – język polski / historia / historia i społeczeństwo


Mazur Marek – edukacja policyjna


Myc Jarosław – język angielski


Myc Wiktoria – informatyka


Nowak Joanna – geografia / informatyka


Nowicka Łarysa – matematyka


Papiewski Jacek – edukacja wojskowa / edukacja dla bezpieczeństwa

Piszcz Grzegorz – wychowanie fizyczne


Ptasińska Hanna – język niemiecki


Ptasiński Piotr – język niemiecki


Pupin Przemysław – historia i społeczeństwo / historia


Reperowicz Wojciech – bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo


Romanko Małgorzata – biologia / chemia


Rusek Beata – psycholog szkolny


Sabina Dariusz – edukacja policyjna / zajęcia specjalistyczne klas mundurowych


Sztobnicka Joanna – matematyka


Tymińska Lidia – podstawy przed. / geografia


Wakszyński Bogdan – WOK / plastyka


Wysoczan-Kowalczyk Oksana – język angielski


 


Kadra internatu:
Dąbrowska Kinga – wychowawca w internacie


Gliszczyńska Anna – wychowawca w internacie


Landwójtowicz Leszek – wychowawca w internacie


Piaszczyńska Irena – wychowawca w internacie


Pupin Przemysław – wychowawca w internacie
Serniak Edyta – wychowawca w internacie


Szubert Małgorzata – wychowawca w internacie
Wasielewska Anna –wychowawca w internacie


Wawrzyńczak Anna – wychowawca w internacie / pedagog szkolny


Obiekty


Teren szkoły to spory areał o dużej powierzchni, na którym znajdują się budynki, parking, miejsca rekreacji oraz dużo zieleni.


Budynek szkoły znajdujący się przy ulicy Brzeźnickiej to duży obiekt z biblioteką, unowocześnioną sala komputerową, monitorowanymi korytarzami i aulą szkolną.


  


Budynek internatu mieści się na terenie szkoły. To trzypiętrowy budynek z pokojami, łazienkami, świetlicą, stołówką i miejscami rekreacji (więcej na stronie “Internat”).


 


Budynek sali gimnastycznej znajduje się tuż obok szkoły i internatu. Oprócz samej sali mieści się w nim dobrze wyposażona siłownia, szatnie i prysznice.


  


Szkoła posiada parking przed szkołą oraz za internatem. Mamy też oraz własne boisko sportowe za budynkiem sali gimnastycznej, na którym odbywa się między innymi musztra klas mundurowych i pokazy. Ma ono być całkowicie wyremontowane w przyszłym roku 2018.


   


Mamy także szkolną strzelnicę zamkniętą, znajdująca się pod internatem, na której można ćwiczyć strzelanie z broni pneumatycznej pod okiem instruktora.


  


Kalendarium


1955 – Inauguracja pierwszego roku szkolnego.


1958 – Utworzenie żeńskiej dwuizbowej szkoły rolniczo-gospodarczej.


1959 – Przeniesienie szkoły do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu.


1960 – Pierwszy egzamin dojrzałości.


1964 – Biały Bór ponownie siedzibą szkoły.


1970 – Oddanie do użytku internatu i sali gimnastycznej.


– Utworzenie Technikum Hodowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.


1971 – Utworzenie wydziału zaocznego Technikum Rachunkowości Rolnej


1975 – 1996 Działalność chóru szkolnego.


1985 – 30-lecie szkoły. I zjazd absolwentów.


Wręczenie szkole sztandaru i nadanie imienia Oskara Langego.


1995 – Założenie sieci komputerowej.


– Utworzenie II Liceum Ogólnokształcącego.


– 40-lecie szkoły. II zjazd absolwentów.


– Ufundowanie szkole nowego sztandaru.


1996 – Podłączenie szkoły do internetu – fundator PSL Warszawa.


– Utworzenie Liceum Agrobiznesu.


1997 – Utworzenie Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.


– Nawiązanie współpracy z Ladeluno Landbruksskole (Dania).


1998 – Nawiązanie współpracy z Lyce Jean-Moulin de Montmarillon (Francja).


– Powołanie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Oskara Langego.


– Internat za darmo – fundator “Fundacja Batorego”.


1999 – Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki szkolnej (na dzień dzisiejszy 2002 r. 35% zbiorów jest w bazie danych) Biblioteka posiada ok.12 500 książek, 25 tytułów czasopism.


2001 – Porozumienie w sprawie utworzenia klasy o profilu wojskowym w ZSER


2001- Nawiązanie współpracy z Berufkolleg w Haltern (Niemcy) i z L.P.A. Montmorillon (Francja)


2002 – Przekształcenie przez Radę Powiatu w Szczecinku ZSE-R w Zespół Szkół


– Akt założycielski Rady Powiatu w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Zespole Szkół


2004 – Technik Ochrony Środowiska nowym zawodem w Technikum Zawodowym,


– „Szkoła z klasą „ – Certyfikat kapituły dla Zespołu Szkół


2005 – Obchody 50-lecia szkoły.


– III Zjazd Absolwentów.


– „Szkoła przyjazna uczniom” – Certyfikat dla Zespołu Szkół


2006 –  Finalista i II – miejsce w kraju w konkursie „Super Szkoła”


– 10-lecie działalności szkolnego kabaretu „Drzazga”


2007 – Założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły pn. „Oskar”


– Nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową  Berufsförderungszentrum E.V. Ueckermünde (Niemcy)


2008 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie policyjnej


2009 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie wojskowej


2011 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie tanecznej


2014 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie jeździeckiej


2015 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie służb więziennych.


2016 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa.


O Białym Borze


Biały Bór to małe lecz przepiękne miasteczko położone jest w dolinie rzeki Białej, na przesmyku między jeziorami Bielsko i Ławiczka. Prawa miejskie uzyskał w 1382, w czasie II wojny światowej został znacznie zniszczony. Biały Bór jest niewielką gminą miejską położoną we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Miasteczko leży na skraju Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej nad rzeką Białą. W 1408 roku rozwój miasta zahamował wielki pożar miasta. W kolejnym stuleciu miasto było jeszcze 3 razy niszczone przez pożary. W 1772 roku Biały Bór znalazł się pod zaborem pruskim. Podczas I wojny światowej Biały Bór był ważnym punktem niemieckiego oporu. 26 lutego 1945 r. został w 80% zniszczony.


Poza czystymi, pełnymi ryb jeziorami z urokliwymi plażami oraz pięknymi, rozciągającymi się lasami, Biały Bór oferuje liczne atrakcje turystyczne. Zapraszamy do strony internetowej miasta po więcej informacji.


https://www.bialybor.com.pl/


Dojazd