O szkole

Kadra pedagogiczna

Renata Piszcz – Dyrektor szkoły

Soroka Danuta – Kierownik internatu

Maciej Piaszczyński – koordynator klas mundurowych / nauczyciel wychowania  fizycznego

 

Nauczyciele:

 

Borecka Agnieszka – język angielski

Drzewiecki Zdzisław – język polski

 

Gliszczyński Arkadiusz – edukacja policyjna

Jankowska Monika – bibliotekarz szkolny

ks. Jóźwik Piotr – religia

 

Karasińska Ewa  – język polski

Karasiński Marek – fizyka

Karasiński Zygmunt – szkolenie służb więziennych

 

Kosakowska Zofia – chemia / biologia

Maciupa Justyna – WOS / historia i teraźniejszość

Maciupa Andrzej – historia

 

Marszałkowska Dorota – matematyka

 

Michalak Małgorzata – język niemiecki

 

Mroziewicz Michał – język angielski

Myc Jarosław – język angielski

Nowak Joanna – geografia / informatyka

Nowicka Łarysa – matematyka

Papiewski Jacek – edukacja wojskowa / edukacja dla bezpieczeństwa

 

Piaszczyńska Magdalena – pedagog szkolny / pedagog specjalny


Piszcz Grzegorz – wychowanie fizyczne

Ptasińska Hanna – język niemiecki

Ptasiński Piotr – język niemiecki (urlop)

 

Pupin Przemysław – historia i teraźniejszość

 

Pustelnik Artur – informatyka

Reperowicz Wojciech – bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo

Romanko Małgorzata – biologia / chemia

Rusek Beata – psycholog szkolny

 

Sztobnicka Joanna – matematyka

Tymińska Lidia – podstawy przed. / geografia

Wakszyński Bogdan – plastyka

Wysoczan-Kowalczyk Oksana – język angielskiKadra internatu:
Dąbrowska Kinga – wychowawca w internacie

Kiryłko Renata – wychowawca w internacie

Kowalczyk Robert – wychowawca w internacie

Landwójtowicz Leszek – wychowawca w internacie

Mazur Marek – wychowawca w internacie
Pupin Przemysław – wychowawca w internacie
Serniak Edyta – wychowawca w internacie

Szubert Małgorzata – wychowawca w internacie
Wasielewska Anna – wychowawca w internacie

Wawrzyniak Agnieszka – wychowawca w internacie

Obiekty

Teren szkoły to spory areał o dużej powierzchni, na którym znajdują się budynki, parking, miejsca rekreacji oraz dużo zieleni.

Budynek szkoły znajdujący się przy ulicy Brzeźnickiej to duży obiekt z biblioteką, unowocześnioną sala komputerową, monitorowanymi korytarzami i aulą szkolną.

  

Budynek internatu mieści się na terenie szkoły. To trzypiętrowy budynek z pokojami, łazienkami, świetlicą, stołówką i miejscami rekreacji (więcej na stronie „Internat”).

 

Budynek sali gimnastycznej znajduje się tuż obok szkoły i internatu. Oprócz samej sali mieści się w nim dobrze wyposażona siłownia, szatnie i prysznice.

  

Szkoła posiada parking przed szkołą oraz za internatem. Mamy też oraz własne boisko sportowe za budynkiem sali gimnastycznej, na którym odbywa się między innymi musztra klas mundurowych i pokazy. Ma ono być całkowicie wyremontowane w przyszłym roku 2018.

   

Mamy także szkolną strzelnicę zamkniętą, znajdująca się pod internatem, na której można ćwiczyć strzelanie z broni pneumatycznej pod okiem instruktora.

  

Kalendarium

1955 – Inauguracja pierwszego roku szkolnego.

1958 – Utworzenie żeńskiej dwuizbowej szkoły rolniczo-gospodarczej.

1959 – Przeniesienie szkoły do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu.

1960 – Pierwszy egzamin dojrzałości.

1964 – Biały Bór ponownie siedzibą szkoły.

1970 – Oddanie do użytku internatu i sali gimnastycznej.

– Utworzenie Technikum Hodowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1971 – Utworzenie wydziału zaocznego Technikum Rachunkowości Rolnej

1975 – 1996 Działalność chóru szkolnego.

1985 – 30-lecie szkoły. I zjazd absolwentów.

Wręczenie szkole sztandaru i nadanie imienia Oskara Langego.

1995 – Założenie sieci komputerowej.

– Utworzenie II Liceum Ogólnokształcącego.

– 40-lecie szkoły. II zjazd absolwentów.

– Ufundowanie szkole nowego sztandaru.

1996 – Podłączenie szkoły do internetu – fundator PSL Warszawa.

– Utworzenie Liceum Agrobiznesu.

1997 – Utworzenie Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

– Nawiązanie współpracy z Ladeluno Landbruksskole (Dania).

1998 – Nawiązanie współpracy z Lyce Jean-Moulin de Montmarillon (Francja).

– Powołanie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych im. Oskara Langego.

– Internat za darmo – fundator „Fundacja Batorego”.

1999 – Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki szkolnej (na dzień dzisiejszy 2002 r. 35% zbiorów jest w bazie danych) Biblioteka posiada ok.12 500 książek, 25 tytułów czasopism.

2001 – Porozumienie w sprawie utworzenia klasy o profilu wojskowym w ZSER

2001- Nawiązanie współpracy z Berufkolleg w Haltern (Niemcy) i z L.P.A. Montmorillon (Francja)

2002 – Przekształcenie przez Radę Powiatu w Szczecinku ZSE-R w Zespół Szkół

– Akt założycielski Rady Powiatu w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Zespole Szkół

2004 – Technik Ochrony Środowiska nowym zawodem w Technikum Zawodowym,

– „Szkoła z klasą „ – Certyfikat kapituły dla Zespołu Szkół

2005 – Obchody 50-lecia szkoły.

– III Zjazd Absolwentów.

– „Szkoła przyjazna uczniom” – Certyfikat dla Zespołu Szkół

2006 –  Finalista i II – miejsce w kraju w konkursie „Super Szkoła”

– 10-lecie działalności szkolnego kabaretu „Drzazga”

2007 – Założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły pn. „Oskar”

– Nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową  Berufsförderungszentrum E.V. Ueckermünde (Niemcy)

2008 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie policyjnej

2009 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie wojskowej

2011 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna) w II Liceum Ogólnokształcącym  w klasie tanecznej

2014 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie jeździeckiej

2015 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie służb więziennych.

2016 – Kształcenie (innowacja pedagogiczna)  w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa.

O Białym Borze

Biały Bór to małe lecz przepiękne miasteczko położone jest w dolinie rzeki Białej, na przesmyku między jeziorami Bielsko i Ławiczka. Prawa miejskie uzyskał w 1382, w czasie II wojny światowej został znacznie zniszczony. Biały Bór jest niewielką gminą miejską położoną we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Miasteczko leży na skraju Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej nad rzeką Białą. W 1408 roku rozwój miasta zahamował wielki pożar miasta. W kolejnym stuleciu miasto było jeszcze 3 razy niszczone przez pożary. W 1772 roku Biały Bór znalazł się pod zaborem pruskim. Podczas I wojny światowej Biały Bór był ważnym punktem niemieckiego oporu. 26 lutego 1945 r. został w 80% zniszczony.

Poza czystymi, pełnymi ryb jeziorami z urokliwymi plażami oraz pięknymi, rozciągającymi się lasami, Biały Bór oferuje liczne atrakcje turystyczne. Zapraszamy do strony internetowej miasta po więcej informacji.

https://www.bialybor.com.pl/

Dojazd