Zajęcia specjalistyczne uczniów z Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)

Instruktor prezentujacy szkolonym uczniom środki medyczne wchodzące w skład indywidualnego wyposażenia żołnierza

W dniu 17.03.2021r. instruktor z 52 brem w Czarnem przeprowadził z klasą pierwszą Oddziału Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze zajęcia specjalistyczne ze szkolenia medycznego pn. „Indywidualne Wyposażenie Medyczne”.

Instruktor zaprezentował szkolonym uczniom poszczególne środki medyczne wchodzące w skład indywidualnego wyposażenia żołnierza.

Tekst: Jacek Papiewski

Zdjęcia: Maciej Piaszczyński