Akcja społeczno- edukacyjna Żonkile

Samorząd Szkolny we współpracy  z nauczycielem historii już po raz kolejny wziął udział w akcji społeczno-edukacyjnej  Żonkile. Przypadającą dnia 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Akcję organizuje Muzeum  Historii Żydów Polskich POLIN . 

Dlaczego właśnie  żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcji od początku towarzyszy hasło “Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych. 

W tym roku akcja upamiętnia nie  nie tylko  wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, lecz także podkreśla rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku.

Pamiętajmy o nich wszystkich w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Akcję Żonkile wspierają w tym roku także jej nowi ambasadorzy i ambasadorki: Bartosz Bielenia, Katarzyna Zielińska, Kayah, Magdalena Boczarska oraz Mariusz Szczygieł.

Tekst: Samorząd Szkolny Źródło: www.polin.pl