Dni Olimpijczyka. Zapraszamy absolwentów Technikum Hodowli Koni