Egzamin końcowy CWKM białoborskich kadetów

Dnia 20 kwietnia 2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze przystąpili do egzaminu końcowego w ramach III edycji programu CWKM.

Egzamin składał się z 2️ części – teoretycznej, która odbyła się w szkole oraz praktycznej, która miała miejsce na terenie miasta Biały Bór.

Sprawdzian praktyczny przeprowadzono w formie ścieżki taktycznej. Zadania weryfikowały wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych i musztry. Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Wiedzę i umiejętności białoborskich kadetów sprawdzała komisja egzaminacyjna, w skład której weszli przedstawiciele 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej w Czarnem, tj. jednostki patronackiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku oraz nauczyciel edukacji wojskowej
i koordynator klas mundurowych.

Egzamin stanowi podsumowanie cyklu szkolenia kadetów CWKM trwającego półtora roku.