Funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Czarnem podzielił się wiedzą i swoim doświadczeniem

 

W dniu 13.04.2021r. funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Czarnem ppor. Kamil Mucha zapoznał naszych uczniów o tajnikach funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego. Uczniowie w ramach zajęć szkolnych, którzy widzą przyszłość zawodową w Służbie Więziennej mogli dowiedzieć się co to jest dozór elektroniczny? W jaki sposób kwalifikowani są do niego więźniowie
i jak wygląda odbywanie przez nich kary pozbawienia wolności? Jak funkcjonuje nadajnik
i urządzenia monitorujące oraz na czym polega praca funkcjonariuszy z zespołu terenowego SDE? Odpowiedzi na te m.in. pytania padły podczas lekcji zorganizowanych dla uczniów 1 i 2 klasy o profilu Służby Więziennej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze. Prowadzącym była osoba najlepiej zorientowana w tym temacie w czarneńskiej jednostce, dysponująca nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Kieruje bowiem zespołem terenowym SDE istniejącym przy Zakładzie Karnym w Czarnem. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID -19, wykład przeprowadzono za pośrednictwem Internetu.

Szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej
w Koszalinie. Dzięki temu w procesie edukacji korzystamy z wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy i zapraszamy ich do prowadzenia lekcji. Poza tym odwiedzamy jednostki, by pokazać uczniom, jak wygląda od wewnątrz więzienie i obowiązki funkcjonariuszy. Zapraszamy też jednostki do udziału
w targach edukacyjnych i Dniach Otwartych. W tym roku szkolnym, jeśli tylko pandemia temu nie przeszkodzi, chcielibyśmy dla nich zorganizować obóz, na którym zajęcia poprowadzą funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Tam też mogliby zobaczyć na własne oczy urządzenia systemu dozoru elektronicznego.

Tekst i zdjęcia: Zygmunt Karasiński