Informacja dot. Konkursu na hasło promujące szkołę

Zgodnie z regulaminem Rozdział V. Punkt 3 w związku niespełnieniem wymogów i kryteriów regulaminowych nadesłanych prac organizatorzy podjęli decyzję nierozstrzygnięcia konkursu.
W nawiązaniu do zapisu zawartego w Rozdziale V, Punkt 6 regulaminu konkursu, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują punkty – uwagi dodatnie za pracę na rzecz szkoły. Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach.

Szkolna Komisja Konkursowa:
Przewodniczący: Zdzisław Drzewiecki
Członek: Kinga Dąbrowska
Sekretarz: Irena Piaszczyńska