Informacja dotycząca pomocy dla rodziców i dzieci w trakcie ferii zimowych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Szczecinku.