NAGRODZENI UCZNIOWIE Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W BIAŁYM BORZE

Wstępem do sesji Rady Powiatu Szczecineckiego było wręczenie wyróżnionym uczniom stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce kulturze i sporcie. Starosta Szczecinecki p. Krzysztof Lis uroczyście przywitał Zarząd Powiatu, Radnych, gości oraz przybyłych wyróżnionych uczniów. Wśród wyróżnionych było 3 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół  Nr 7 w Białym Borze.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,12) oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach jako również pracę na rzecz szkoły, środowiska otrzymała Aleksandra Mazur uczennica II klasy. Za tytuły Mistrza Świata i Europy oraz wielokrotnego Mistrza Polski w kajakarstwie w kategorii juniorów uczeń III klasy Filip Weckwert otrzymał stypendium sportowe zaś uczennica II klasy Natalia Wojciechowska otrzymała Nagrodę Starosty za uzyskane tytuły Mistrza i Wicemistrza Polski w kajakarstwie w kategorii juniorów. Należy nadmienić, iż Filip Weckwert jest w kadrze narodowej kraju i również  nadzieją olimpijską w Igrzyskach.

Gratuluję osiągnieć wymienionym uczniom i przyznanych nagród, życzę im dalszych sukcesów w nauce i sporcie.  Sukcesy uczniów to również znaczące sukcesy nauczycieli Zespołu Szkół i trenerki kajakarzy p. Doroty Kwaśniewskiej – nauczycielki wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze.

Tekst: Dyrektor Szkoły, Andrzej Pastuszek

Zdjęcia: Temat Szczecinecki/Archiwum szkolne