Pożegnanie Absolwentów 2021

 

Dnia 30 kwietnia 2021 roku uroczystym apelem pożegnaliśmy Absolwentów Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze. W związku z pandemią, każda klasa miała osobne spotkanie. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiła zmiana składu pocztu sztandarowego, a następnie zabrała głos pani dyrektor szkoły mgr Renata Piszcz. Pani dyrektor podziękowała uczniom za wybór naszej szkoły i trzyletnią owocną współpracę. Wspomniała o trudach wynikających ze zdalnego nauczania. Życzyła młodzieży jak najwyższych wyników na egzaminach maturalnych, trafnego wyboru dalszej drogi życiowej oraz podziękowała za ich udział w życiu szkoły i jej promocji.
Następnie głos zabierali wychowawcy poszczególnych klas. Klasę III LPA pożegnała wychowawczyni pani Oksana Wysoczan – Kowalczyk, klasę III LPB – pani Ewa Karasińska w obecności poprzedniej wychowawczyni pani Wiesławy Olendzkiej, klasę III LW/BWiR – pan Piotr Ptasiński. Najlepszą absolwentką w szkole jest uczennica klasy III LPA Olga Kalla, której średnia absolwenta wyniosła 5,11. Maturzyści oprócz świadectw szkolnych otrzymali również certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego, policyjnego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa.

W imieniu przewodniczącej Rady Rodziców, pani Anny-Marii Świrydo, głos zabrała prowadząca apel uczennica Kinga Borys. Podziękowała Pani dyrektor szkoły i nauczycielom za trud włożony w trzyletnią edukację i życzyła maturzystom sukcesów na egzaminie maturalnym i w dorosłym życiu.

Podczas uroczystej gali kierownik internatu pani Danuta Soroka podziękowała absolwentom, którzy wyróżnili się aktywnością społeczną a swoją postawą w szczególny sposób przyczynili się do promocji szkoły w regionie. Następnie wyróżniono uczniów osiągających sukcesy w sporcie, ratownictwie, konkursach policyjnych. Nagrodzono również najbardziej zaangażowanych uczniów w realizację procesu szkolenia programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Ponadto uczniowie Hubert Ringwelski oraz Olga Kalla otrzymali stypendium za wyniki w nauce z języka niemieckiego przyznane przez Stowarzyszenie DPG-Freundeskreis Salzhausen-Biały Bór.

Podziękowano także uczniom, którzy godnie reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym: Pawłowi Świrydo, Oldze Kalla, Dominice Lachs.

Drugą część uroczystości przygotowali uczniowie klas drugich. W ich imieniu przemawiała Aleksandra Świrydo. Zaprezentowano krótki film ze wspomnieniami z lat szkolnych oraz wręczono upominki. Otrzymane m. in. koniczynki niech przyniosą szczęście na maturze.

Tekst: Wychowawcy klas II

Zdjęcia: Kinga Dąbrowska