UWAGA ABSOLWENCI PODCHODZĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO !

Przypominamy o dokonaniu opłaty za egzamin maturalny w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. Niewniesienie ww. opłaty będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. Wiecej informcji: https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm